3 pojištění pro lékaře a zubaře v jednom: Pojištění Smluvní lékař od PVZP

Pojištění Smluvní lékař od PVZP je komplexní pojištění pro lékaře, zubaře, lékárníky a zdravotnická zařízení sdružující tři základní druhy pojištění, které každý provozovatel zdravotnického zařízení potřebuje – pojištění odpovědnosti, majetku a přerušení provozu. Všechny tři součásti pojištění jsou navrženy tak, aby maximálně chránily lékaře jako člověka i jako profesionála. Toto pojištění je nyní pro členy platformy pro zubaře YoungDentist k dispozici se slevou až 25 %.

Jednoznačnou výhodou komplexního pojištění Smluvní lékař je, že se skládá ze tří stěžejních pojistných produktů v rámci jedné smlouvy. Lékař, zubař nebo zdravotnické zařízení si tak nemusí uzavírat tři různé pojistky, ale jenom jednu. Odpadá tak zbytečná administrativa i nadbytečné náklady. Pojďme si jednotlivé pilíře představit detailně.

1. Smluvní lékař a pojištění odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti lékařům ukládá zákon. Poskytuje jim finanční ochranu v případě, že svému pacientovi způsobí jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu. Hradí například bolestné, soudní vyrovnání, ztrátu výdělku (pacient kvůli pochybení lékaře nemohl pracovat), léčebné náklady apod.

2. Smluvní lékař a pojištění majetku

Vybudování ordinace stojí nejen spoustu úsilí, ale také statisíce, někdy i miliony korun. Pro každého lékaře nebo stomatologa je vlastní ordinace jeho druhý domov. Díky pojištění majetku v rámci pojištění Smluvní lékař lze spoléhat na to, že v případě nenadálé události bude kompenzováno zařízení ordinace, poškození budovy, elektronika a stroje, i například obsah chladícího zařízení (léky, biologický materiál).

3. Smluvní lékař a pojištění přerušení provozu

Pro kohokoliv, kdo nemůže vykonávat svou práci, existuje riziko, že se dostane do finanční tísně. U lékařů je tu pro tyto případy pojištění přerušení provozu, které lékaře finančně zajistí například při vandalismu (vykradení ordinace), živelní události (např. povodeň), úředním zásahu (policejní vyšetřování) nebo nemoci či karanténě lékaře.

PVZP je komerční pojišťovna, která nabízí celou řadu pojistných produktů – od cestovního pojištění přes pojištění majetku a vozidel po pojištění lékařů a zdravotnických zařízení. Jejím jediným zájmem je ochrana zdraví a života obyvatel České republiky. PVZP cítí odpovědnost za zdraví zde žijících lidí, za tuto zemi a za její budoucnost, a to se odráží na kvalitě jejích pojistných produktů. PVZP můžete věřit, protože je dceřinou společností VZP ČR, základního pilíře českého zdravotnictví, který pečuje o zdraví více než šesti milionů pojištěnců. Poskytovatele zdravotních služeb PVZP vnímá především jako partnery, kterým nabízí produkty s nejlepším poměrem kvality a ceny.