Desatero zajímavých a efektivních pracovních inzerátů

Jak napsat efektivní pracovní inzerát? A jaký by měl být, aby se na něj přihlásili jen takoví uchazeči, které hledáte? Základem takové efektivního pracovního inzerátu je dobrá analýza pracovní pozice. Bez přesného definování, co má hledaný člověk umět, jaké má mít zkušenosti a toho, jakou pozici má v týmu zastávat, je jeho hledání jen střelbou naslepo. Efektivní pracovní inzerát nemusí nutně znamenat zástupy kandidátů. Ty naopak mohou někdy znamenat zdržování probíráním životopisů zájemců, kteří nemají potřebnou kvalifikaci anebo snižování svých nároků, pokud se na pozici nepřihlásí nikdo, kdo splňuje vaše požadavky. Na efektivní pracovní inzerát se vám mohou ozvat třeba jen tři uchazeči, ale všichni budou těmi, co hledáte a každý z nich by mohl okamžitě nastoupit.

Co je vlastně na sepsání efektivního inzerátu tak náročné? Především to, že velké množství informací, svých požadavků, musíte umět vtěsnat do stručných, jasných ale zároveň i poutavých hesel, které potenciální uchazeče zaujmou. Informace proto musíte vybírat pečlivě – doporučuje se např. vynechat veškeré negativně laděné informace („z důvodu dlouhodobé nemoci se uvolnila pozice vrchní sestry“) a samozřejmě také informace, které s pozicí nemají jasnou souvislost. Pozor také na prázdné fráze („hledáme nadšeného, loajálního a znalého zubního technika“) a levná klišé („nabízíme kvalitní pracovní zázemí a odpovídající plat“). Proč? Takové informace nevyřadí nevhodné kandidáty a ani nenadchnou ty, které hledáte.

Co se týká tónu efektivního inzerátu – měl by mluvit jazykem hledaného člověka i týmu. Pokud si na pracovišti všichni tykáte, není problém tykat už v inzerátu. Pokud hledáte profesionála ve svém oboru, není problém používat i odborné pojmy a zkratky. Inzerátem nastavenou komunikaci je nicméně vhodné potom držet i u pohovoru, resp. po nástupu do práce atd. Obecně také platí, že je vhodnější mluvit přímo k zájemců, takový tón působí lidštěji („nabízíme 5 týdnů dovolené“ vs. „k odpočinku dostanete 5 týdnů dovolené“).

Co vše má obsahovat efektivní pracovní inzerát?

Efektivní pracovní inzerát by měl rozhodně začínat zajímavým a dostatečně konkrétním titulkem. Už tímto řádkem tvoříte očekávání od celého inzerátu. Zde by měly zaznít informace o názvu pozice, o pracovišti, ale klidně i o cílové skupině uchazečů (např. „Zubní hygienista v centru Brna – i čerstvý absolvent“). Pod titulkem můžete krátce představit svoji společnost – kdo jste, na koho se zaměřujete, jaké jsou vaše vize atd., ale také další informace o pozici – např. o jak velký úvazek se jedná, jaké je místo výkonu práce apod. Všechno samozřejmě ve stručnosti a čtivě.

Následují tři důležité odstavce, většinou jsou psané v odrážkách. V prvním z nich uveďte, co bude uchazeč dělat. Zde můžete použít nejdůležitější informace z analýzy pozice, ale popsat je lidštěji („jako recepční budete s klienty ladit společné termíny setkávání“). Vypíchněte sem dostatek informací, aby si byl potenciální zaměstnance schopný představit, co se od něj očekává, není ale třeba jej úplně zahltit všemi podrobnostmi. Ty můžete společně probrat na pohovoru.

Druhý odstavec věnujte tomu, co nabízíte. Pozor na klišé! Napište konkrétně – proč by měl jít člověk pracovat zrovna k vám? Co nabízíte speciálního? Pokud např. nabízíte další vzdělávání a profesní rozvoj, napište klidně i v jakých oblastech nebo jakým způsobem. Poslední z trojice jsou vaše požadavky. Zde napište hlavně ty, bez kterých se uchazeč na pozici neobejde. Tyto informace budou fungovat zároveň jako dostatečně jemné „síto“. Zaměřte se tedy na kvalifikaci, znalosti, zkoušky či zkušenosti spíše než na osobnostní profil. Na druhou stranu pozor, ať to s požadavky nepřeženete a neodfiltrujete tak zbytečně mnoho uchazečů.
Poslední informací, kterou by měl efektivní pracovní inzerát určitě obsahovat, je další postup. Tedy, co jako uchazeč udělat, pokud ho pozice zaujala. Jaké dokumenty má poslat, kam je má poslat, do kdy je má poslat apod. Doporučujeme zde uvést i kontakt na konkrétního člověka, který má výběrové řízení na starosti pro případné dotazy. Můžeme také uvést další informace o výběrovém řízení jako takovém – jakou formou proběhne, kdy se předpokládá, že proběhne atd.

Poslední doporučení na závěr

Vyberte jednu osobu, která bude výběrové řízení administrovat, sbírat přihlášky a životopisy, komunikovat s uchazeči… Jednoduše osobu, která bude vědět všechno o všem, bude informovat uchazeče o přijetí jejich přihlášek a případně domlouvat i konkrétní další kroky (např. termíny pohovorů) tak, aby byl další postup co nejefektivnější a flexibilní.