Hygiena v ordinaci – bez těchto povolení zubní praxi neotevřete

Datum: 1. 12. 2021
Hygiena v ordinaci aneb jaké všechny nařízení a povolení potřebujete mít ještě před otevřením vlastní zubní praxe? To zjistíte právě teď! Z předešlých textů už totiž znáte kompletní seznam dokumentů, které potřebujete pro založení vlastní zubní praxe. Nyní se seznámíte detailněji s oblastí hygieny v zubní ordinaci.

Jaké dokumenty musíte mít jako majitel zubní ordinace?

☑️ provozní řád

☑️ rozhodnutí Krajské hygienické stanice o schválení provozního řádu

☑️ protokoly o zkouškách sterilizační techniky

☑️ smlouva o praní prádla a smlouva o odběru nebezpečných odpadů.

A jak je získat?

Provozní řád

Co je vlastně tzv. provozní řád? Jde o dokument, který vytvořil provozovatel zdravotnických služeb – tedy vy. Proto je jen na vás, abyste tento řád sepsali a zároveň ho přizpůsobili podmínkám uvedených ve Vyhlášce č. 306/2012 Sb., Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Zároveň musí být váš provozní řád v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů zákonů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Provozní řád musí obsahovat vaše identifikační údaje, provozní dobu ordinace a charakteristiku vašeho pracoviště – zubní praxe. Stejně tak je jeho nedílnou součástí popis zdravotnického vybavení a prostoru ordinace.

A co dál?

  • Hygienické požadavky v zubní ordinaci, na příjem a ošetřování fyzických osob v péči poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče jednodenní péče i ambulantní péče
  • Informace týkající se dezinfekcí a sterilizací, hygienické požadavky na úklid včetně vymezení dezinfekčních prostředků, o shromažďování odpadu ve speciálních nádobách, o nakládání s prádlem
  • Informace týkající se zdrojů pitné vody v zubní ordinaci

 

Sestavit provozní řád, tak může být oříškem, který může někomu zabere velké množství času, ale je důležité aby byla dodržena hygiena v ordinaci. Proto je nejlepší si na internetu vyhledat řády jiných zubních ordinací pro inspiraci. Ušetříte tak svůj čas i energii.

 

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice o schválení provozního řádu

hygiena v ordinaciVy – jako poskytovatelé zdravotních služeb – jste oprávněni předložit provozní řád ke schválení orgánu veřejného zdraví. V tomto případě Krajské hygienické stanici. Bez jejího souhlasu svou ordinaci pacientům neotevřete. Naštěstí k získání rozhodnutí vám postačí právě jen vypracovaný provozní řád, nic dalšího předkládat k žádosti nemusíte.

Celé schvalovací řízení Krajské hygienické stanice pak spadá pod zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád. Z něj vyplývá, že svou žádost byste měli podat bezodkladně. V problematických případech je samozřejmě možné lhůtu prodloužit.

Protokoly o zkouškách sterilizační techniky

V zubní ordinaci je termínem sterilizační technika myšlený sterilizátor či autokláv. Jako zubní lékaři potřebujete nástroje sterilizovat, a proto musíte také u vybraných přístrojů provádět zkoušky a na jejich

základě sepisovat protokoly. Zároveň tyto dokumenty máte povinnost uschovávat pro možné budoucí kontroly.

Kdo může takové zkoušky provádět? Buď pověřená osoba orgánu veřejného zdraví, autorizovaná osoba dle vyhlášky nebo také zdravotnický pracovník dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Pravidla pro sterilizaci nalezneme v příloze 4. vyhlášky. Protokol musí obsahovat identifikační údaje osoby, která sterilizaci provádí a také identifikační údaje přístroje pro sterilizaci. Jeho součástí také musí být popis postupu a záznam výsledku sterilizace.

Smlouva o praní prádla a smlouva o odběru nebezpečných odpadů

Posledními dokumenty, které si kvůli hygieně v zubní ordinaci musíte vyřídit jsou smlouva o praní prádla a smlouva o odběru nebezpečných odpadů. V případě první smlouvy je na vás, s kým ji uzavřete. Podepsaný dokument ale nezapomeňte uschovat, aby měl orgán veřejného zdraví při případné kontrole jistotu, že jako zubní lékaři neperete prádlo doma ve své pračce, abyste ušetřili náklady.

Druhá zmíněná smlouva je stejně jednoduchým dokumentem. Pro provozování praxe zubního lékaře, ji musíte uzavřít se společností, která má povolení k likvidaci nebezpečného odpadu a je schopná na rozdíl od vás a vašeho personálu s nebezpečným odpadem nakládat. Znovu je na vás, kterou společnost si zvolíte a budete s ní spolupracovat. Jen si smlouvu opět uschovejte.

 

Jakmile si připravíte svůj provozní řád a výše zmíněné dokumenty, můžete začít s obstaráváním dokumentace ohledně bezpečnosti práce a požární ochrany. O nich se blíže dozvíte v dalším článku.