Komplexní pojištění zdravotnického zařízení Smluvní lékař se postará o vaši ordinaci i o vás

Datum: 26. 9. 2023

Pojišťovna PVZP je partnerem platformy Young Dentist nejen proto, že nabízí široké portfolio vysoce kvalitních občanských pojištění (cestovní, úrazové, pojištění majetku ad.), ale také proto, že se věnuje pojištění podnikatelských rizik. Mezi ta spadají i specifická pojištění zdravotnických zařízení a také ambulantních lékařů, kteří provozují soukromou praxi. Pojištění pro ambulantní lékaře s názvem Smluvní lékař představuje ředitel odboru pojištění podnikatelských rizik PVZP Štěpán Filipi.

Můžete „lidově“ představit pojištění Smluvní lékař?

Pojištění Smluvní lékař je pojištění, které poskytuje komplexní krytí pro ambulantní lékaře. Znamená to, že se postará kompletně o vaši ordinaci i o vaši odpovědnost jakožto lékaře. Hodí se pro všechny ambulantní lékaře – tedy i pro stomatology.

Na co všechno se pojištění Smluvní lékař vztahuje?

Pojištění Smluvní lékař kombinuje pojištění majetku, přerušení provozu a odpovědnosti. Majetkové pojištění se zaměřuje na krytí vybavení ordinace (majetek, elektronika, stroje), poškození nemovitosti proti možným živelním a dalším rizikům (např. záplava, elektrická závada). Pojištění přerušení provozu má za účel pokrýt náklady na provoz ordinace a ušlý zisk, který lékaři může vzniknout při přerušení jejího provozu z důvodu živelního, úředním zásahem nebo nemocí či úrazem provozujícího lékaře. Pojištění odpovědnosti je povinné pojištění, které je nezbytné pro to, aby lékař mohl provozovat svou praxi. Pojištění odpovědnosti má za účel krýt újmu způsobenou třetím osobám především na zdraví.

Pro koho se pojištění Smluvní lékař hodí?

Pojištění Smluvní lékař se hodí pro každého ambulantního lékaře, který provozuje danou praxi jako fyzická osoba podnikající či jako právnická osoba. Tento pojistný produkt není určený pro osoby vykonávající lékařskou péči v pracovněprávním poměru pro jiný subjekt.

Jaké specifické benefity pojištění Smluvní lékař využijí stomatologové?

Stomatologové mohou využít všeobecné benefity produktu Smluvní lékař, který pro jejich specializaci má nastavené podmínky tak, aby pojistné krytí bylo unifikované a co možná nejpreciznější a nejkomplexnější.

Můžete uvést příklady nejčastějších pojistných situací, které s vámi klienti s pojištěním Smluvní lékař řeší?

Mezi nejčastější škody patří především škody majetkové. Konkrétně se jedná o škody na zdravotní elektronice či strojích.