Metoda „Guided Biofilm Therapy“ je mezi pacienty nejoblíbenější

Čistá ústa jsou důležitá nejen pro zdraví ústní dutiny, ale i pro zdraví obecně. V rámci Guided Biofilm Therapy (GBT) vyvinula společnost EMS ve spolupráci s univerzitami, ošetřujícími a Swiss Dental Academy (SDA) systematický, modulární a vědecky ověřený protokol pro orální profylaxi. Z více než 76 000 dotazovaných pacientů po celém světě je více než 92 % nadšeno metodou GBT a doporučili by ji rodině a přátelům.

Vzhledem k častému výskytu, WHO (Světová zdravotnická organizace) prohlásila onemocnění ústní dutiny, včetně zubního kazu a parodontitidy, za klíčový zdravotní problém [1,2]. Světová federace zubních lékařů (FDI) ve své „Vizi 2030“ rovněž zdůrazňuje význam ústního zdraví pro celkové a systémové zdraví [3]. Kromě zdravého životního stylu je třeba účinně odstraňovat mikrobiální zubní plak (biofilm) každodenní orální hygienou a pravidelným profesionálním mechanickým odstraňováním biofilmu (PMPR) [4,5]. K dosažení účinného a šetrného PMPR by měl ošetřující tým používat moderní metody, nástroje a materiály [6,7]. V ordinacích zaměřených na prevenci byl proto prostřednictvím dotazníků uskutečněn průzkum u více než 76 000 pacientů po celém světě s cílem zjistit preferovanou metodu profesionální profylaxe.

Srovnání metod

Guided Biofilm Therapy (GBT) vychází z klasického postupu dlouhodobých recallů švédského zubního lékaře Dr. Pera Axelssona [8]. Již v 70. letech minulého století se jeho týmu podařilo na velké skupině pacientů prokázat, že při důsledném vykonávání preventivní péče až do vysokého věku nedochází ke ztrátě zubů v důsledku zubního kazu nebo parodontitidy. Metoda GBT je dalším vývojem tohoto standardizovaného a systematického konceptu s využitím nových poznatků a technologií. Protokol lze přizpůsobit všem skupinám pacientů a klinickým nálezům podle rizika [9,10]. Metody zahrnuté do GBT byly zdokumentovány v mnoha vědeckých studiích [11-17]. Po povinné detekci biofilmu je cílem GBT dosáhnout úplného a minimálně invazivního odstranění biofilmu ze všech povrchů dutiny ústní [18].

Detekce je určena pro individuální motivaci pacientů a cílené profesionální odstranění biofilmu. Biofilm se odstraňuje supra- a subgingiválně pomocí prášku AIRFLOW® PLUS (na bázi erytritolu) minimálně invazivním způsobem pomocí technologií AIRFLOWING® a PERIOFLOW®. [19]. V případě potřeby se na případné zbytky tvrdé usazeniny (zubní kámen) použije prakticky bezbolestná piezokeramická ultrazvuková koncovka PIEZON® PS NO PAIN. Naproti tomu „konvenční postup PMPR“ se zaměřuje na odstranění tvrdých usazenin, velmi často pomocí invazivních sonických nebo ručních nástrojů [19,20]. Následně jsou povrchy zubů ošetřeny rotačními kartáčky nebo silikonovými kalíšky s použitím abrazivních lešticích past. Toto leštění obrušuje povrchovou zubní vrstvu a zanechává na povrchu lešticí pastu [21]. Konvenční metoda nezahrnuje aplikaci jakéhokoli systémového řešení. Biofilm se před ošetřením obvykle nedetekuje [22], protože odstranění detekovaného (obarveného) biofilmu by vyžadovalo podstatně více času (Chéserex, Švýcarsko, 2018).

Analýza dotazníků

Dotazníky, na které odpovídali pacienti (n = 76 338), se skládaly z 8 otázek, včetně celkového hodnocení GBT, dosažené hladkosti povrchu, užitečnosti detekce biofilmu před zahájením ošetření a přímého srovnání s konvenční metodou (grafy). Anonymní dotazníky EMS obdržela od ordinací a klinik zaměřených na prevenci. Metoda GBT dosáhla velmi dobrých výsledků ve všech zde uvedených oblastech, přičemž ve všech případech získala 4,6 nebo 4,7 bodů z 5 možných. V případě otázek týkajících se délky trvání ošetření a jeho doporučení, které nejsou znázorněny, bylo průměrné skóre 4,7 z možných 5 bodů. Více než 98 % pacientů uvedlo, že během ošetření nepociťovalo žádnou nepříjemnou bolest nebo že bolest byla menší než při tradičním ošetření (celkový průměr 4,6).

Diskuze a závěry

Více než 92 % respondentů dává přednost Guided Biofilm Therapy ve srovnání s tradiční metodou (skóre 4 nebo 5 bodů). To je v souladu s dříve publikovanými studiemi z praxe i akademické sféry o přijetí a spokojenosti pacientů [6,7,23]. GBT je vhodná jak pro primární preventivní PMPR, tak pro sekundární preventivní terapii parodontitidy a periimplantitidy, v závislosti na riziku a potřebě. Vzhledem k jedinečné vědecké dokumentaci a klinické vhodnosti ve srovnání s jinými metodami je tento koncept doporučován řadou renomovaných odborníků [24-26].

Výsledky rozsáhlého průzkumu mezi pacienty, které jsou zde prezentovány, hovoří zcela jasně ve prospěch Guided Biofilm Therapy ve srovnání s konvenčním ošetřením. Dosud nebyly publikovány žádné průzkumy takového rozsahu. Analýzy jiných průzkumů provedených u menších skupin respondentů ukazují stejný trend jako zde prezentovaný globální průzkum [7,23].

Závěrem je třeba poznamenat, že přínosy GBT se neomezují pouze na dosažitelnou spokojenost pacientů a s tím související vysokou míru dodržování recallů. Jak prokázaly špičkové studie, GBT je ergonomicky optimalizovaná, výrazně efektivnější, časově úspornější a zároveň ekonomičtější metoda ve srovnání s konvenčními metodami [19,27,28,29,30]. Může být proto mimořádně efektivně a úspěšně implementována týmem dentální profylaxe.

„Pokud se má uvažovat o integraci nové terapie, musí být lepší buď z hlediska výsledků terapie nebo musí vykazovat jiné relevantní výhodné aspekty, jako je preference pacienta, komfort ošetřujícího, úspora času či jiné.“ [17]
Listl and Birch, 2013

Dr. Jan H. Koch
Parkstraße 14
85356 Freising
janh.koch@dental-journalist.de
www.dental-journalist.com

Literatura na www.zmk-aktuell.de/literaturlisten
[1] Blas E, Kurup AS. Introduction and methods of work. In: World Health Organization: Equity, social determinants and public health programmes. In: World Health Organization (ed). Equity, social determinants and public health programmes, 2010:3-10.
[2] World Health Organization. Political declaration of the third high-level meeting of the General Assembly on the prevention and control of noncommunicable diseases. Report by the Director-General. EXECUTIVE BOARD EB150/7, 150th session 11 January 2022, Provisional agenda item 7. 2022.
[3] FDI World Dental Federation. Vision 2030: Delivering Optimal Oral Health for All. Available from: https://www.fdiworlddental.org/vision2030. 2021.
[4] Tonetti MS, Chapple ILC, Jepsen S, Sanz M. Primary and secondary prevention of periodontal and peri-implant diseases. Journal of Clinical Periodontology 2015;42:S1-S4.
[5] Axelsson P, Nystrom B, Lindhe J. The long-term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance. Journal of clinical periodontology 2004;31:749-757.
[6] Furrer C, Battig R, Votta I, Bastendorf KD, Schmidlin PR. [Patient acceptance of Guided Biofilm Therapy]. Swiss Dent J 2021;131:229-234.
[7] Furrer C, Battig R, Votta I, Bastendorf KD, Schmidlin PR. Patientenakzeptanz nach Umstellung auf Guided Biofilm Therapy. Swiss Dent J 2021;131:229-234.
[8] Axelsson P. [Effect of mechanical control of dental plaque on the development of dental caries, gingivitis and periodontitis. The Karlstad study]. Tandlakartidningen 1976;68:1080-1085.
[9] Bastendorf K, Strafela-Bastendorf N. Auf das klinische Protokoll kommt es an – PZR, UPT und GBT. Quintessenz 2020;71:1380-1389.
[10] Shrivastava D, Natoli V, Srivastava KC, Alzoubi IA, Nagy AI, Hamza MO, et al. Novel Approach to Dental Biofilm Management through Guided Biofilm Therapy (GBT): A Review. Microorganisms 2021;9.
[11] Vouros I, Antonoglou GN, Anoixiadou S, Kalfas S. A novel biofilm removal approach (Guided Biofilm Therapy) utilizing erythritol air-polishing and ultrasonic piezo instrumentation: A randomized controlled trial. International journal of dental hygiene 2021;n/a.
[12] Nascimento GG, Leite FRM, Pennisi PRC, López R, Paranhos LR. Use of air polishing for supra- and subgingival biofilm removal for treatment of residual periodontal pockets and supportive periodontal care: a systematic review. Clinical Oral Investigations 2021;25:779-795.
[13] Schwarz F, Becker K, Renvert S. Efficacy of air polishing for the non-surgical treatment of peri-implant diseases: a systematic review. Journal of clinical periodontology 2015;42:951-959.
[14] Buhler J, Amato M, Weiger R, Walter C. A systematic review on the patient perception of periodontal treatment using air polishing devices. International journal of dental hygiene 2016;14:4-14.
[15] Buhler J, Amato M, Weiger R, Walter C. A systematic review on the effects of air polishing devices on oral tissues. International journal of dental hygiene 2016;14:15-28.
[16] Barnes CM, Covey D, Watanabe H, Simetich B, Schulte JR, Chen H. An in vitro comparison of the effects of various air polishing powders on enamel and selected esthetic restorative materials. The Journal of clinical dentistry 2014;25:76-87.
[17] Petersilka G, Koch R, Vomhof A, Joda T, Harks I, Arweiler N, et al. Retrospective analysis of the long-term effect of subgingival air polishing in supportive periodontal therapy. Journal of Clinical Periodontology 2021;48:263-271.
[18] Mensi M, Scotti E, Sordillo A, Agosti R, Calza S. Plaque disclosing agent as a guide for professional biofilm removal: A randomized controlled clinical trial. International journal of dental hygiene 2020;18:285-294.
[19] Fu JH, Wong LB, Tong HJ, Sim YF. Conventional versus comprehensive dental prophylaxis: comparing the clinical outcomes between rubber cup and air polishing and the importance of plaque disclosure. Quintessence Int 2021;0:0.
[20] Wennstrom JL, Tomasi C, Bertelle A, Dellasega E. Full-mouth ultrasonic debridement versus quadrant scaling and root planing as an initial approach in the treatment of chronic periodontitis. Journal of clinical periodontology 2005;32:851-859.
[21] Arefnia B, Koller M, Wimmer G, Lussi A, Haas M. In Vitro Study of Surface Changes Induced on Enamel and Cementum by Different Scaling and Polishing Techniques. Oral health & preventive dentistry 2021;19:85-92.
[22] Stiftung Warentest. Weit aufmachen, bitte. Stiftung Warentest: Professionelle Zahnreinigung.Test 2015:86-90.
[23] Strafela-Bastendorf N, KD. B. Die Patientenzufriedenheit in der Prophylaxe. Plaque ‚N Care 2020;36:452-456.
[24] Lang N, A. L, KD. B. Wissenschaftlicher Konsensus Guided Biofilm Therapy-Protokoll. Ein neues Konzept für die primäre und sekundäre Prävention. 2019.
[25] Sculean A, Bastendorf KD, Becker C, Bush B, Einwag J, Lanoway C, et al. A paradigm shift in mechanical biofilm management? Subgingival air polishing: a new way to improve mechanical biofilm management in the dental practice. Quintessence Int 2013;44:475-477.
[26] Schwarz F, Becker K, Bastendorf KD, Cardaropoli D, Chatfield C, Dunn I, et al. Recommendations on the clinical application of air polishing for the management of peri-implant mucositis and peri-implantitis. Quintessence Int 2016;47:293-296.
[27] Mensi M, Scotti E, Sordillo A, Dale M, Calza S. Clinical evaluation of air polishing with erythritol powder followed by ultrasonic calculus removal versus conventional ultrasonic debridement and rubber cup polishing for the treatment of gingivitis: A split-mouth randomized controlled clinical trial. International journal of dental hygiene 2021;n/a.
[28] Park BY, Kim M, Park J, Jeong JH, Noh H. Research on dental plaque removal methods for efficient oral prophylaxis: With a focus on air polishing and rubber cup polishing. International journal of dental hygiene 2021;19:255-261.
[29] Donnet M, Fournier M, Schmidlin PR and Lussi A. A Novel Method to Measure the Powder Consumption of Dental Air-Polishing Devices. Appl. Sci. 2021, 11(3), 1101
[30] Bischoff J G. „Nebenbei-Prophylaxe“ kann nur der Anfang sein. ZWP 2018; 24:20-22.