Pracovní neschopnost, aneb co dělat, když nemohu přijít do práce včas či vůbec?

Návštěva lékaře, svatba, úmrtí v rodině, zpoždění autobusu, nemoc, těhotenství a nejen tyto události v lidském životě mohou mít vliv na pracovní neschopnost nebo na výkon práce, a to jak zdravotní sestřičky, recepční, tak i samotného lékaře. Jak s takovými situacemi naložit z pozice zaměstnance (jeho zaměstnavatele), osoby výdělečně činné/podnikatele vám vysvětlíme v tomto a následujícím článku.

Překážky v práci mimo dočasnou pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Na začátek se pojďme podívat na překážky, které časovou náročností lze zařadit do intervalu několika hodin, maximálně však dvou dnů. Tyto překážky se netýkají osob samostatně výdělečně činných/podnikatelů, jelikož tyto osoby nejsou zaměstnanci a mohou si ve své podstatě udělat volno, kdy chtějí. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, nám vyjmenovává jednotlivé překážky, při kterých máme právo na pracovní volno od zaměstnavatele, v některých případech i na náhradní mzdu/plat. Nyní si ty nejdůležitější a nejčastější pro život každého z nás představíme, abyste do budoucna věděli, kdy není třeba čerpat dovolenou.

Vyšetření nebo ošetření u lékaře

Pracovní volno se v tomto případě poskytne na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy nebo platu, pokud se nemůžete k lékaři objednat mimo pracovní dobu. Dejte si však pozor pokud navštěvujete lékaře či zdravotnické zařízení, které není nejblíže Vašemu pracovišti či bydlišti (dojíždíte k lékaři z Ostravy, kde bydlíte i pracujete do Prahy). V takovém případě máte nárok na pracovní neschopnost a s tím spojenou náhradu mzdy/platu pouze na dobu nutnou pro návštěvu k nejbližšímu lékaři či zdravotnickému zařízení, nikoliv za celý den, který strávíte na cestě k lékaři (nárok na volno však máte).Pracovně-lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce.

Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků:

Na nezbytně nutnou dobu máte nárok na pracovní volno pro nepředvídané přerušení dopravního provozu (zácpy, dopravní nehody) nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků. Je však potřeba dát si pozor na možnost náhradní dopravy do zaměstnání. Nepočítejte v této situaci s náhradou mzdy či platu.

Znemožnění cesty do zaměstnání (tato překážka se týká pouze zaměstnanců těžce zdravotně postižených).

Svatba

Na tuto radostnou událost vám musí zaměstnavatel poskytnout 2 dny volna, pokud se jedná o svatbu vaši. Náhradu mzdy/platu Vám poskytne však pouze za jeden den. Pokud bude mít svatbu vaše dítě či vaši rodiče, máte právo na náhradu mzdy/platu za 1 den a na tento den také nárok na pracovní volno.

Narození dítěte

Samozřejmostí je právo zaměstnance zavést manželku/družku při porodu do zdravotnického zařízení a zpět a také být u porodu manželky či družky. Náhradu mzdy/platu je vám však zaměstnavatel povinen zaplatit pouze za dobu strávenou odvozem manželky/družky do a ze zdravotnického zařízení.

Doprovod (tato překážka se týká doprovodu rodinného příslušníka, postiženého dítěte či dítěte do zdravotnického zařízení, zařízení sociálních služeb či do poradenského zařízení).

Přestěhování

Pracovní volno bez náhrady mzdy/platu vám bude poskytnuto na nezbytně nutnou dobu (maximálně 2 dny) při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení. Pokud však půjde o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne Vám sám zaměstnavatel pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.

Úmrtí

Nepochybně i v této situaci máte právo na dobu nezbytně nutnou či 1 – 2 dny pracovního volna s náhradou mzdy/platu. Podívejte se však do výše uvedeného nařízení vlády, v jaké délce vám pracovní volno náleží, je to totiž odstupňováno od příbuzenského vztahu se zemřelým.

Pohřeb spoluzaměstnance

Vyhledání nového zaměstnání (pouze ve výpovědní době)

Stala se vám jedna z vyjmenovaných situací, nemáte dostatek dovolené, ale nechcete chybět na neočekávané svatbě, nebo na pohřbu? Musíte naléhavě k lékaři? Nevěšte hlavu, již víte, ve kterých situacích není potřeba čerpat dovolenou. Právní předpisy vám totiž při těchto událostech umožňují čerpat pracovní volno, i když se to nebude zaměstnavateli líbit a navíc vám bude muset ve většině případů i nahradit mzdu/plat.