Proč vás musí zajímat atomový zákon? Kvůli rentgenu v ordinaci

Jak využijete jako zubní lékaři atomový zákon nebo vyhlášku o radiační ochraně? Možná vás nyní nic nenapadá. Zkuste si ale představit moderní zubní ordinaci, přístroje, vybavení… Co z toho by mohlo vyzařovat radiaci? Jak zjistíte, zda pacienti nemají mezizubní kazy či jak to vypadá s osmičkami, které zatím v ústech nevidíte? Tipli jste správně – je to rentgen.

Rentgen vydává záření, které je škodlivé pro lidské zdraví. Právě je pro něj, a jemu podobné přístroje, přísně nastavena právní regulace. Právní předpisy vám proto ukládají, abyste v případě, že máte rentgen v ordinaci, měli uschovaných také 6 následujících dokumentů. (Pokud se budete chtít o právní úpravu zajímat podrobněji, podívejte se do zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a do vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně.)

a) Protokol o přejímací zkoušce a o předání zařízení

Přejímací zkoušku provádíte po instalaci rentgenového zařízení a před zahájením jeho používání. Co vše musí být při takové zkoušce zkontrolováno, pokud máte rentgen v ordinaci, naleznete v § 26 výše zmíněné vyhlášky. Po převzetí rentgenu a provedení zkoušky je nutné sepsat protokol, který si uschováte pro kontrolu.

b) Rentgen v ordinaci – nutné návody k použití a provozní předpisy

I rentgeny v ordinaci mají své návody k použití, a ty rozhodně nevyhazujte. Naopak je uschovejte spolu s protokolem o předání. Nezapomeňte se také seznámit s technickou normou ČSN 34 1725, která se zabývá pracovišti, kde při provozu vzniká rentgenové záření. Podle této normy musíte nastavit provozní předpisy v rámci své zubní ordinace. V nich musíte uvést, jak je upravený vstup na dané pracoviště, jaké jsou povinnosti zaměstnanců či jak chráníte své pacienty. Vzorový provozní předpis naleznete na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

c) Povolení k nakládání se zdroji ionizujícího zařízení a registrační karta zubního rentgenového přístroje

O povolení zažádáte u stejné instituce, u jaké provede registraci – tedy u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jednoduše si podáte žádosti, jejichž vzory najdete na internetových stránkách úřadu.
Předpokladem pro povolení a registraci jsou již několikrát zmiňované podmínky v předchozích článcích, a to svéprávnost, bezúhonnost a odborná způsobilost.

d) Program monitorování na rentgen v ordinaci

Z hlediska zabezpečení je nutné mít nastaven i tzv. program monitorování. Takže si určit způsob monitorování rentgenu v ordinaci, osobní monitorování, a to jak pro běžný provoz, tak pro případ nečekaných událostí. Detaily naleznete v § 70 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně – ustanovení vám pomohou s nastavením monitorování.

e) Důkaz optimalizace radiační ochrany

Kde vzít důkaz o optimalizaci radiační ochrany? Jmenovaný důkaz musí tvořit přílohu žádosti o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího zařízení uvedeného v bodě c) výše. V rámci této přílohy musíte vyplnit údaje týkající se odhadu maximálního počtu snímků za rok, vzdálenost stálých pracovních míst od zařízení rentgenu v ordinaci či vzdálenost exponující osoby od rentgenového zařízení ve chvíli, kdy jsou pořizovány snímky. Nelamte si hlavu s tím, jak má tento důkaz vypadat a zase si stáhněte vzor na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

f) Vnitřní havarijní plán

Havarijní plán je dokumentem, který popisuje, jaké činnosti a opatření napomáhají odstranění či zmírnění následků v případě havárie či mimořádné události. Vzhledem k záření, které rentgen v ordinaci vydává, je nutné myslet i na situace, kdy může k takovým nehodám docházet. Z tohoto důvodu musíte i vy takový dokument vytvořit a založit jej do své dokumentace.