PVZP

PVZP je komerční pojišťovna, která nabízí celou řadu pojistných produktů – od cestovního pojištění přes pojištění majetku a vozidel po pojištění lékařů a zdravotnických zařízení. Jejím jediným zájmem je ochrana zdraví a života obyvatel České republiky.

PVZP cítí odpovědnost za zdraví zde žijících lidí, za tuto zemi a za její budoucnost, a to se odráží na kvalitě jejích pojistných produktů. PVZP můžete věřit, protože je dceřinou společností VZP ČR, základního pilíře českého zdravotnictví, který pečuje o zdraví více než 6 milionů pojištěnců. Poskytovatele zdravotních služeb PVZP vnímá především jako partnery, kterým nabízí produkty s nejlepším poměrem kvality a ceny.

Ke kvalitnímu pojištění přidává další služby v podobě odborných konferencí a seminářů a také právní poradnu na webové platformě www.odpovednostlekare.cz.