PVZP

Pojišťovna VZP, a. s., (PVZP) je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR). Máme tak blízko ke zdravotnictví a rizikům s touto činností spojených. Poskytovatele zdravotních služeb vnímáme především jako partnery, kterým jsme vždy nabízeli produkty s nejlepším poměrem kvality a ceny.

Nejinak je tomu u našeho exkluzivního produktu Smluvní lékař, který komplexně řeší otázku rizik spojených s výkonem profese i provozem zdravotnického zařízení.

Ke kvalitnímu pojištění přidáváme další služby v podobě odborných seminářů a právní poradny přes webové stránky www.odpovednostlekare.cz, čímž se stáváme první volbou pro ambulantní lékaře a jejich rodinné příslušníky.