Zlepšete týmovou spolupráci ve své zubní ordinaci

Týmová spolupráce je jednou z nejžádanějších dovedností napříč všemi zaměstnáními. Ve zdravotnictví však může míra spolupráce ovlivňovat nejen efektivitu práce, ale i kvalitu péče a komfort pacientů.

Dentista často přirozeně spolupracuje nejméně s jedním dalším člověkem – od recepční, přes dentálního hygienika až po sestru v ordinaci. Už tím spolu tvoří tým, který vyžaduje efektivní spolupráci.

Atmosféra na pracovišti

Dobře nastavená týmová spolupráce vede k mnoha výhodám a pomáhá eliminovat případné třenice v týmu i mimo něj. V dobře fungujícím tým u se rychleji předávají informace, čímž je možné flexibilněji reagovat na potřeby jednotlivých členů, ale i pacientů.

Celkově je atmosféra na pracovišti vlivem dobře nastavené týmové spolupráce příjemnější a otevřenější. V takovém případě se ze samotné práce stává opravdové zapálení pro společnou věc a úměrně se zvyšuje výkon celého týmu. Jednotliví členové se vzájemně inspirují a ovlivňují, neboť každý může být odborníkem na jinou oblast a přinášet rozdílné zkušenosti. V neposlední řadě dobře fungující tým působí profesionálně a důvěryhodně. Pacienti se tak budou vracet a šířit povědomí o vašich službách. Nebudou se návštěv tolik obávat a budou více dbát na vaše pokyny.

Efektivní týmová spolupráce

Nastavování efektivní týmové spolupráce se může zdát složité. Vyžaduje v podstatě ale pouze několik dobře mířených kroků. Na začátku je zapotřebí si pojmenovat vlastní očekávání od týmu. Společně je potom nutné nastavit cíle a pravidla vzájemné týmové spolupráce a průběžně hodnotit, jak tým funguje, aby nedocházelo ke skrytým konfliktům, které mají tendenci vyplouvat na povrch v nejméně vhodnou dobu.

K tomu vám může pomoci podívat se na situaci ze tří úhlů pohledu:

  • Co jako zubní lékař potřebuji od ostatních členů týmu?
  • Co členové týmu potřebují od svého vedoucího – zubního lékaře?
  • Jak konkrétně pacient pozná, že tým funguje, resp. nefunguje?

Ačkoliv interní procesy a představy mohou být nastaveny výborně, je třeba počítat s externími faktory, které do týmové spolupráce mohou vstupovat a ovlivňovat její kvalitu. Jedním z nich je osobnost jednotlivých členů – jejich postoje, potřeby i vlastnosti mají vliv na to, jak si navzájem jednotliví členové tzv. „sednou“. Do tohoto procesu rovněž vstupují i různé percepční chyby jako předsudky, stereotypy či chyby prvního dojmu.

Mezi jednotlivci je nicméně vhodné budovat toleranci a respekt. Negativně mohou komfort týmu snížit i situační faktory jako momentální stres, únava či nevhodné pracovní podmínky. Zamyslete se, jak by se vám osobně spolupracovalo na místě, kde není dostatek prostoru pro všechny členy týmu?

Sestavit dobrý tým a vhodně nastavit týmovou spolupráci se může zdát jako nelehký úkol, investované prostředky a čas se nicméně vrátí v kvalitně odvedené práci, příjemné atmosféře na pracovišti a spokojených pacientech.