Vedení týmu – mějte motivovaný a výkonný zubařský tým

Datum: 18. 11. 2023
Vedení týmu ve vlastní zubní ordinaci může být náročné. Odpovědnost a neustálá kontrola toho, co se v zubní ordinaci děje, z vás může doslova vysávat veškerou energii. Postupem času se z vaší práce může vytratit radost a motivace, kterou jste měli v počátcích a můžete mít pomalu mířit k vyhoření. Jak tomu zabránit? Zaměřte se na tzv. pozitivní leadership a vedení týmu k cíli.

 

Vedení týmu jako šéf neznamená být kontrolorem

Zastáváte názor, že byste jako vedoucí týmu měli být u všeho, mít o všem a všech přehled? Vedení týmu a důsledná kontrola zaměstnanců a pracoviště tak na vás přenáší veškerou odpovědnost. Jedná se o zvyk, který sice působí logicky, ale není potřeba se jej držet. Pokud si dennodenně kladete některé tyto otázky – Proběhlo vše tak, jak mělo? Neudělal někdo chybu? Jsem jistý/á, že na pracovišti nedošlo k jakémukoliv problému? – je dost možné, že k vedení lidí přistupujete v dnešní době už spíše zastaralým přístupem.
 

Kdo jiný by měl na tým dohlížet?

Obecně pocit kontroly nemá většina lidí ráda. Představte si, jak vám samotným (by) se pracovalo pod neustálým dozorem? Faktem je, že zbavení zaměstnanců veškeré odpovědnosti, vede často k velmi neproduktivním výsledkům. S minimální odpovědností se navíc pojí nedostatek důvěry, který nepomáhá zaměstnancům k lepší výkonům – právě naopak.
 
Zmíněná důvěra a vedení týmu, je ale pro dobře fungující tým zcela zásadním prvkem. Zaměstnanec, který nepociťuje ve svém nadřízeném oporu, bude v rámci své práce méně angažovaný a především bude postupně ztrácet motivaci. V ordinaci bude odvádět jen tu nejnutnější práci, bude nespokojený a může svým postojem ovlivňovat náladu v celém týmu.
 

Jak a co můžete jako šéf změnit?

Buďte pro svůj zubařský tým hlavně inspirací a oporou. Ukažte svému týmu, že vám na nich záleží – a to na každém jednotlivci – projevujte zájem o to, co si vaši zaměstnanci myslí, co v zaměstnání řeší a starejte se i o jejich potřeby. Na druhou stranu se snažte příliš nezasahovat do jejich pracovní agendy, tedy do jejich pracovních povinností, které by měli zvládat zcela sami. Pokud jako vedoucí uděláte chybu, nebojte se to přiznat. Podpoříte tak své podřízené v tom, aby před vámi nic nezamlčovali a v případě problémů za vámi přišli. Zaměstnanec, který má se svým nadřízeným – vámi – dobrý vztah, bude k úkolům přistupovat zodpovědněji a s větší chutí. Pokud mu budete věřit a necháte ho samostatně pracovat, vytvoří si k vám mnohem zdravější, dospělejší a upřímnější vztah. V opačném případě, kdy byste ho jen komandovali a nenechali mu prostor, se bude cítit jako malé dítě a začne se tak postupně i chovat.

Zaměřujte se na silné stránky při vedení týmu

Návod zní jednoduše: Podporujte své zaměstnance v tom, v čem jsou dobří. Všímejte si, kdo je v čem dobrý a dávejte jim příležitosti se v jejich silných stránkách ještě zlepšovat. Snaha o nápravu slabých stránek a nedostatků bývá neefektivní. Pokud nejde o zásadní mezery a neznalost v odborné oblasti, není třeba se jimi příliš zabývat. Zároveň se snažte i vy být pro ostatní vzorem, vedení týmu pak bude hračka – vzdělávejte se a pracujte na sobě – když pro tým budete oddaným a inspirativním vedoucím, je velmi pravděpodobné, že zaměstnanci budou na svých nedostatcích pracovat sami z vlastní iniciativy.

Pozitivní leadership není jen způsobem, jak zlepšit vztahy a efektivitu ve vašem týmu. Dává vám také prostor vydechnout. V prostředí, které tímto způsobem funguje, nemusíte být odtažitým dozorcem a můžete si užít pracovní dobu v mnohem uvolněnějším, i když stejně profesionálním prostředí.