Vyberte si zodpovědně lékařské „povinné ručení“

Jako dentista se nevyhnete pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. Jeho sjednání vám nařizuje zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Doporučujeme však, abyste k tomu nepřistupovali jenom s cílem splnit předepsanou povinnost. Dobře sjednané pojištění profesní odpovědnosti představuje jeden z pilířů stability vašeho podnikání.

Zákon sice nařizuje být pojištěný, ale už neříká, na jak vysokou částku. Nesnažte se ušetřit na nesprávném místě. I když v rámci stomatologie dochází spíše k méně závažným škodám v souvislosti s pochybením lékaře, jako rozumný limit plnění doporučují odborníci pojišťoven částku dvaceti milionů korun a více.

Výše pojistného plnění je sice podstatná část sjednaného pojištění profesní odpovědnosti, ale pohlídejte si i ostatní parametry, které mohou být důležité.

Chraňte se před soudy a úřady

Dobrá pojistná smlouva musí obsahovat i riziko náhrady zásahu do práva na ochranu osobnosti, kam spadá například právo na ochranu soukromí nebo cti. Čím dál důležitější je také krytí rizik zahrnujících odčinění duševních útrap osob blízkých při usmrcení nebo zvlášť závažném poškození zdraví. Určitě to znáte z amerických filmů, kde u soudu získá rodina poškozeného závratné částky ‒ v Česku na to ještě donedávna soudy neslyšely, čím dál častěji však i naše justice přiznává sumy, které by dřív neprošly. Určitě proto trvejte na tom, aby toto riziko bylo v pojistné smlouvě sjednáno bez omezení do plné výše pojistného limitu.

Od května 2018, kdy je v Česku účinné nařízení GDPR, je důležité i speciální pojištění odpovědnosti za neoprávněné nakládaní s osobními údaji, které zahrnuje i úhradu případných pokut. Většinu agendy dneska vyřizujeme online, a pokud váš počítač napadne virus, který rozešle data vašich pacientů na náhodně zvolené e-maily, čeká vás obrovský problém.

Za pacienta zodpovídáte i v cizině

Žijeme v globálním světě a na to nezapomínejte ani u zákonem nařízeného pojištění, třebaže ordinujete jenom na území Česka. Pokud váš pacient den po ošetření odletí do Egypta nebo Spojených států, kde mu vznikne újma, kvůli níž vyhledá lékařskou pomoc ‒ náklady na její poskytnutí v konečném důsledku půjdou na váš vrub. Pro špatně pojištěného zubního lékaře to může představovat dost drahý účet.

Kryjte se před kolegy

A na co byste ještě neměli zapomenout – to jsou spolupracovníci a stážisti ve vaší ordinaci, kteří vám také mohou způsobit škodu. Řešením je pojištění zahrnující uvedené osoby mezi spolupojištěné, přičemž může zahrnovat i osoby blízké, které vám například pronajímají část nemovitosti pro vaši ordinaci.

Při změně myslete na minulost

Pokud už pojištění profesní odpovědnosti máte, ale chcete přejít k pojišťovně, která vám nabídne lepší podmínky, řekněte si o retroaktivní krytí minimálně na tři, ideálně aspoň na deset let zpátky. Vznikne-li totiž škoda v době platnosti původního pojištění, přičemž poškozený vznese nárok až v době platnosti nové smlouvy, potřebujete mít jistotu, že nová pojišťovna bude krýt i tuto pojistnou událost.

Dlouhodobým partnerem zdravotníků je Pojišťovna VZP, a. s., (PVZP), která vytváří pojistné produkty se znalostí jejich potřeb.

Chcete dostat konkrétní nabídku ušitou vaší ordinaci na míru? Klikněte zde a my se vám ozveme.