Začátek podnikání: Jak na business plán?

Každý na to má jistě jiný názor, který vyplývá z jeho zkušeností, odvahy a motivace. Každý také žije v různém prostředí, které mu poskytuje různé možnosti. Pokud se necháte zaměstnat, odpadne vám celá řada starostí a povinností spojená s řízením a chodem ordinace. Budete mít fixně stanovenou mzdu, která může být navýšena o odměny či různé bonusy. Vaším cílem v tu chvíli bude především maximální péče o pacienty. Pokud se ale rozhodnete začít podnikat a založit si vlastní ordinaci měli byste mít na paměti celou řadu věcí s tím spojených. Vedle kvalitní péče vás bude čekat také celá řada úkonů a povinností, které vychází z podstaty podnikání jako takového. Pojďme se ale vrátit na začátek celé cesty, kdy by si každý budoucí podnikatel – zubař – měl sestavit svůj podnikatelský plán neboli business plán.

Co to vlastně business plán je?

Jedná se o dokument, který nám poskytne odpověď na základní otázky týkající se vašeho budoucího podnikání a to, kam umístit ordinaci, zda budete mít dostatek pacientů, jaké budou vaše náklady na založení společnosti a také na samotný provoz. Tou nejdůležitější otázkou je, zda se vám celé podnikání vyplatí a budete dosahovat zisku.

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé části podnikatelského plánu. V první řadě budete uvažovat o lokalitě dané ordinace. Máte v podstatě dvě možnosti: buď si založíte ordinaci novou, nebo využijete některé z nabídek na koupi již fungující ordinace. V prvním případě bude celý proces založení ordinace poněkud složitější a náročnější, v druhém případě již máte některé záležitosti vyřešeny (pacienty, smlouvy s pojišťovnami atd.).

Pokud si zakládáte ordinaci novou, neměli byste zapomenout na několik základních věcí – musíte vybrat takový prostor, který bude vhodný pro vybraný typ činnosti a bude schválen úřady jako ordinace Zároveň musí být co nejlépe dostupný pro vaše klienty. Další důležitou otázkou je vaše konkurence a potenciální pacienti. Před začátkem podnikání je potřeba si zanalyzovat své potenciální konkurenty – potřebné informace naleznete na internetu, využít můžete např. ČSU, ÚZIS a Českou stomatologickou komoru. Na těchto stránkách najdete přehled počtu zubařů v jednotlivých oblastech České republiky a také počtu pacientů připadajícího na jednoho zubního lékaře. Tyto informace vám pomohou zjistit, zda poptávka

po vašich službách bude dostatečná a zda budete mít dostatek potenciálních pacientů.

Nezapomeňte na finanční plán

Součástí každého podnikatelského plánu je také finanční plán. Ten by měl obsahovat především výši počáteční investice a také přehled nákladů a výnosů během běžné činnosti ordinace. Rozdíly v počátečních investicích mohou být velké, otázkou je, zda budete pořizovat i samotnou nemovitost, nebo budete pouze řešit pronájem. Další velké rozdíly mohou nastat v rozpisu samotného vybavení ordinace. Jestli přemýšlíte nad novým vybavením (křeslo, nástroje, rentgen apod.), částka se bude pohybovat přes milion korun. Pokud zakoupíte již použité vybavení, částka bude nižší. To vše vám potom určí počáteční investici do podnikání.

Při běžném provozu potom nesmíte zapomenout na náklady jako jsou pronájem, mzdové náklady, náklady na materiál, energie atd. Na druhé straně byste se ale měli naučit určit, kolik vám podnikání přinese, jakou částku si vyúčtujete na pojišťovnu a kolik peněz si vyděláte přímými platbami od pacientů – přitom musíte vycházet z oficiální minutové kalkulace. Pokud budete mít tyto základní informace, jste schopni si vypočítat, zda vám ordinace přinese požadovanou míru zisku s přihlédnutím k počáteční investici a míře rizika.