Zpracování osobních údajů

Souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem MDDr., Bc. Tomáš Machač, se sídlem Brno, Rybářská 1006/5a, 603 00 IČ: 75824566 pro marketingové účely správce a partnerů programu Young Dentist, uvedených na www.youngdentist.cz, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování za účelem průzkumu trhu, a to elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu.

Tento souhlas uděluji na dobu mé účasti na programu Young Dentist.

Osobními údaji se rozumí údaje, které jsem vyplnil/a ve formuláři na https://www.youngdentist.cz/registrace/ .

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zpracovatele.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v obchodních podmínkách na https://www.youngdentist.cz/obchodni-podminky/ .